เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย ใช้สถานที่อาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย มีอุปกรณ์  นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้ ได้แก่

เครื่องวัดแสง (Lux Meter)
เครื่องวัดแสง (Lux Meter)
เครื่องชั่งสาร 4 ตำแหน่ง (Balance)
เครื่องชั่งสาร 4 ตำแหน่ง (Balance)
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)
เครื่องทดสอบการตกตะกอน (Jar Test)
เครื่องทดสอบการตกตะกอน (Jar Test)
ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Air Flow)
ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Air Flow)
ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)
ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
เครื่องมือสำหรับแยกและวิเคราะห์หาปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (Gas Chromatograph,GC)
เครื่องมือสำหรับแยกและวิเคราะห์หาปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (Gas Chromatograph,GC)
เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)
เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)
ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป (High Volume Air Sampler)
ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป (High Volume Air Sampler)
Automatic Titration
Automatic Titration
Water Distillation Apparatus
Water Distillation Apparatus
Incubator Heating
Incubator Heating
Desicator Cabinet
Desicator Cabinet
เตาเผา (Furnace)
เตาเผา (Furnace)
Multimeter
Multimeter
ปั้มสุญญากาศ
ปั้มสุญญากาศ
ORP Probe
ORP Probe
เครื่องวัดน้ำกระด้าง
เครื่องวัดน้ำกระด้าง
ชุดกลั่น COD แบบเปิด
ชุดกลั่น COD แบบเปิด
ชุดกลั่น และ ย่อย ไนโตรเจน
ชุดกลั่น และ ย่อย ไนโตรเจน
Oil and Grease Analyser
Oil and Grease Analyser
TDS Meters
TDS Meters
เครื่องเก็บตะกอนดิน (Grab sampling)
เครื่องเก็บตะกอนดิน (Grab sampling)
Nephelometry
Nephelometry
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์